piątek, 23 marzec 2018 10:29 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
Pomorski Kurator Oświaty
oraz
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
zapraszają do udziału w sympozjum pt.
BEZPIECZNA PRACOWNIA CHEMICZNA

Sympozjum adresowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli chemii oraz przedstawicieli organów prowadzących z terenu województwa pomorskiego.

Tematem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnych pracowni chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Odpowiednie stosowanie się do tych wymogów stanowi niezbędny warunek bezpieczeństwa korzystania z pracowni chemicznych przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

pdf RAMOWY PLAN SYMPOZJUM (678 KB)

Rejestracja:

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają świadectwa udziału.
Zgłaszanie uczestnictwa do dnia 12.04.2018 r. Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w konferencji dostępna pod adresem: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/gdansk/sympozjum-bezpieczna-pracownia-chemiczna-190607/?source=directory

Miejsce i data wydarzenia:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 14, 80-001 Gdańsk

16 kwietnia 2018 roku, godz. 10:00