piątek, 11 maj 2018 14:22 | Aktualności

12 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Dzień ten stanowi okazję do edukacji społeczeństwa na temat czynników ryzyka, metod profilaktyki, a także wczesnego rozpoznania i leczenia czerniaka, który jest przyczyną większości zgonów związanych z chorobami skóry.

Czerniak to nowotwór złośliwy, który jest najbardziej niebezpiecznym nowotworem skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek pigmentowych wytwarzających barwnik zwany melaniną. Czerniaki najczęściej pojawiają się na skórze, ale występują także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Czerniak rozrasta się na powierzchni skóry i wrasta w jej głąb, przechodząc jej barierę dostaje się do naczyń krwionośnych, a następnie za ich pomocą przedostaje się do całego organizmu. Czerniaka wyróżnia bardzo agresywny wzrost oraz wczesne i liczne przerzuty (czasem wystarczą 3 miesiące, aby czerniak zaatakował cały organizm), które są trudne w leczeniu farmakologicznym. Usunięcie czerniaka wtedy gdy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Stąd niezwykle ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu. Istotne jest kontrolowanie znamion jak i całej skóry, ponieważ większość czerniaków powstaje w miejscach, w których wcześniej nie było żadnych zmian.

Czerniaka rocznie rozpoznaje się u około 3 tys. Polaków. Liczba zachorowań podwaja się co 10 lat. Średni czas przeżycia od momentu diagnozy przerzutów wynosi 6-8 miesięcy.

Jak można uchronić się przed czerniakiem?•    

  • należy unikać ekspozycji na słońce, szczególnie w godzinach 11.00-16.00. Nie powinno się jednak całkowicie od niego izolować. Promienie słoneczne są potrzebne do syntezy witaminy D. Najbardziej szkodliwe jest krótkotrwałe wystawianie się na intensywne promienie słoneczne, a szczególnie niebezpieczne są poparzenia skóry;
  • powinno się pamiętać o stosowaniu preparatów ochronnych na skórę, noszeniu kapeluszy, okularów przeciwsłonecznych i odpowiedniej odzieży;
  • należy unikać opalania się w solarium;
  • raz na rok powinno się odwiedzić dermatologa;
  • samokontrola - raz na miesiąc powinno się obejrzeć swoją skórę pod kątem podejrzanych znamion - czy na ciele nie pojawiły się nowe znamiona, a stare czy zmieniły swój kształt lub kolor. W razie zaobserwowania niepokojących zmian należy zgłosić się do dermatologa bądź chirurga-onkologa.


Podczas samobadania należy kierować się zasadą ABCDE

  • „A” (od asymmetry) oznacza, że podejrzana jest zmiana asymetryczna;
  • „B” (borders) wskazuje na poszarpane jej granice;
  • „C” (color) to zmiana różnobarwna, szczególnie czarna, szara, czerwona i mleczna;
  • „D” (diameter) sugeruje zbyt dużą średnicę, powyżej 5 mm;
  • „E” (evolution) to zmiana gwałtownie się powiększająca.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” oraz przy wsparciu kadry nauczycielskiej realizują w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa pomorskiego program profilaktyczny „Znamię! Znam je?”. Program ma na celu podniesienie świadomości uczniów na temat wczesnego wykrywania i profilaktyki czerniaka, gdyż jest to jeden z najczęściej wykrywanych nowotworów wśród nastolatków, którzy korzystają z solarium, nie stosują filtrów przeciwsłonecznych i przebywają na słońcu w godzinach największego promieniowania.

Nauczyciele realizują ww. program w szkołach zostali wyposażeni w odpowiednie materiały dydaktyczne – prezentacje multimedialne, poradniki, plakaty, spoty edukacyjne oraz ankiety ewaluacyjne dla uczniów. Realizacja drugiej edycji programu „Znamię! Znam je?” zakończy się wraz z rokiem szkolnym w czerwcu 2018 roku.

W ramach projektu „Rakoobrona” prowadzony jest punkt bezpłatnego badania znamion. Partnerem projektu jest m.in. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Bezpłatne konsultacje dermatologiczne odbywają się raz w tygodniu – w każdą środę (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy) w godzinach 15.00 – 18.00 na parterze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 50. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, której można dokonać, dzwoniąc pod numer: 533 499 402 (każdy wtorek i czwartek) w godzinach 10.00-12.00. Konsultacje dermatologiczne obejmują wyłącznie badanie zmian skórnych pod kątem czerniaka. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia pacjentów zgłaszających się z innymi dolegliwościami.

Źródło: http://www.gwiazdanadziei.pl/