poniedziałek, 27 sierpień 2007 14:11 | Aktualności

Informacja dotycząca szkoleń z zakresu zapobiegania HIV/AIDS dla osób ubiegających się o uaktualnienie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują szkolenia dla osób ubiegających się o uaktualnienie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS.

Szkolenia będą odbywały się w niżej podanych terminach:

  • 10 - 14 września 2007
  • 5 - 9 listopada 2007

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 170,00 zł. W ramach tej opłaty organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienką oraz całodzienne wyżywienie. Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zgłaszają swój udział bezpośrednio do Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanea”.

 Do przesyłanej do organizatora dokumentacji zgłoszenia udziału w szkoleniu i kopii uzyskanego w latach ubiegłych certyfikatu,  należy dołączyć kserokopię wpłaty 170,- zł na konto (z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby, za którą dokonano wpłaty oraz terminu szkolenia).

Dane adresowe oraz druki zgłoszeń do udziału w szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.reshumanae.neostrada.pl

 

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku
Elżbieta Charytoniuk

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco