środa, 30 maj 2018 12:53 | Aktualności

W Sali Kongresowej  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 29 maja 2018 roku odbyła się konferencja pt. „Edukacja dla Zdrowia”, która została zorganizowana na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Organizatorami konferencji byli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Konferencja otworzyli Pani dr Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty oraz Pan Tomasz Augustyniak Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Celem konferencji było:

  • uświadomienie konieczności współpracy szkoły z instytucjami w zakresie planowania działalności na rzecz edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych, w tym uzależnienia od dopalaczy;
  • zapoznanie z programami odnoszącymi się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym;
  • wymiana doświadczeń, upowszechnianie idei przedszkola i szkoły promującej zdrowie.