poniedziałek, 16 lipiec 2018 13:23 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 9 lipca 2018 roku zgłoszono ogółem 2439 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty), w tym 1859 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 175 obozów pod namiotami, w tym 90 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 405 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 13327 uczestników.

W czasie trwania letniego wypoczynku 2018 roku przeprowadzono do tej pory 258 kontroli, w tym 4 kontrole interwencyjne. Dotychczas na terenie województwa pomorskiego nie odnotowano tzw. „dzikich” turnusów - wypoczynek nie figurujący w elektronicznej bazie wypoczynku. Na 5 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 4 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, a w 1 przypadku stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu.

Odnotowano 2 przypadki zachorowań, oraz 18 wypadków/urazów wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim. Nie zarejestrowano przypadków zatruć pokarmowych.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzony jest z uwzględnieniem zaleceń Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco