piątek, 03 sierpień 2018 08:14 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 1 sierpnia 2018 r. zgłoszono ogółem 3421 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 2618 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 197 obozów pod namiotami, w tym 100 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 606 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 33890 uczestników.

W czasie trwania letniego wypoczynku 2018 r. przeprowadzono dotychczas 677 kontroli, w tym 19 kontroli interwencyjnych oraz 3 kontrole tzw. „dzikiego” turnusu - wypoczynek nie figurujący w elektronicznej bazie wypoczynku. Na 26 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 18 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, w 12 przypadkach stwierdzono niewłaściwie urządzenie kąpieliska, a w 6 przypadkach stwierdzono brak aktualnej dokumentacji medycznej personelu. Kontrole sanitarne najczęściej wykazywały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pokoi mieszkalnych i namiotów wraz z ich wyposażeniem oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Odnotowano 22 przypadki zachorowań, 62 wypadki/urazy. Zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim nie zarejestrowano.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzi się uwzględniając zalecenia Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych, przekazywane są ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, boreliozy, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości działania promieniowania UV, palenia tytoniu itp. Prowadzona jest działalność informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości zażywania „dopalaczy”.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco