czwartek, 06 wrzesień 2018 13:43 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2018 roku zorganizowano ogółem 3673 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2365 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 429 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 211 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /109/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /102/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 668 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowała 997 turnusów, w tym 439 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 155 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, 121 obozów pod namiotami oraz 282 formy wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ponadto kontrolą objęto 6 turnusów zorganizowanych „na dziko” - nie zgłoszonych do Kuratorium Oświaty.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało ogółem 60 424 uczestników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 43 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 26 nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, na 1 stwierdzono niedostateczną liczbę urządzeń sanitarnych, na 1 odnotowano brak ciepłej wody do mycia, na 12 stwierdzono niewłaściwe zorganizowanie kąpieliska. Kontrole sanitarne najczęściej wykazywały niewłaściwy stan sanitarno-higieniczno-techniczny pokoi mieszkalnych, bloku żywienia oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W 2 przypadkach limit miejsc został przekroczony, a na 1 turnusie wyłączono z użytkowania pomieszczenie w złym stanie sanitarnym. Ponadto wnioskowano do Kuratorium Oświaty w Gdańsku o unieruchomienie 1 turnusu w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zamknięto 1 turnus w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku.

W czasie trwania letniej akcji odnotowano 93 przypadki zachorowań, 83 wypadki/urazy oraz 67 przypadków zatruć pokarmowych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim.

Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych: przekazywano ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, grzybobrania, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania narkotyków. We współpracy z organami samorządu lokalnego i policją prowadzono działalność informacyjno-edukacyjną z naciskiem na szkodliwość zażywania dopalaczy.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco