piątek, 09 listopad 2018 11:34 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wystosował specjalny list adresowany do rodziców dzieci z terenu naszego województwa, nade wszystko zaś do tych spośród nich, którzy z różnych względów odmawiają poddania swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym bądź też wahają się z podjęciem decyzji w tym względzie.

Grono adresatów listu jest jednak szersze, obejmuje także dyrektorów pomorskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli i opiekunów.

Treść listu znajduje się poniżej:

pdf List intencyjny do rodziców (726 KB)