piątek, 09 listopad 2018 13:32 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”, która adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych realizujących program „Przedszkole/Szkoła  Promujące Zdrowie” oraz osób zainteresowanych przynależnością do Pomorskiej Sieci Przedszkoli/Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, sala im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum, Al. Zwycięstwa 41/42.

Organizatorami wydarzenia są: Pomorski Kurator Oświaty, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: www.kuratorium.gda.pl/konferencja-profilaktyka-i-pomoc-medyczna-w-sytuacjach-zagrozenia-zycia/

pdf Program konferencji (414 KB)