czwartek, 22 listopad 2018 14:29 | Aktualności

W dniu 21 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa pomorskiego.

Ww. porozumienie określa szczegółowe warunki i sposób współdziałania w zakresie:

  • sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących lub przechowujących produkty pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki spożywcze, o których mowa w art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności nad zakładami produkującymi żywność zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • zwalczania chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta.

Porozumienie określa również:

  • zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz pasz oraz nad sytuacją epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych;
  • zasady i zakres bieżącej współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, mające na względzie zapewnienie sprawnego nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii współpracują:

  • w zakresie wymiany informacji dotyczących funkcjonowania laboratoriów obu inspekcji, w tym w zakresie badań laboratoryjnych;
  • w sytuacjach kryzysowych w zakresie dotyczącym działań podejmowanych przez obie inspekcje.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco