środa, 09 styczeń 2019 10:15 | Aktualności

W październiku 2018 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła na terenie województwa pomorskiego ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

Oceną objęto uczniów z 36 szkół podstawowych funkcjonujących w miastach i na wsiach województwa pomorskiego. Ogółem przebadano 10.316 uczniów, tj. 51,5% uczniów uczęszczających do tych szkół.

Wyniki przeprowadzonych badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów przedstawia poniższa tabela:

  Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów przebadanych Liczba uczniów, u których nie stwierdzono przekroczenia ciężaru tornistra (nie przekracza 10% masy ciała – niska norma) Liczba uczniów, u których ciężar tornistra nie przekracza 15% masy ciała (wysoka norma) Przekroczenia ciężaru tornistrów powyżej 15% masy ciała
szkoły podstawowe   miasto 13378  6168  2598 5120 1048
 wieś 6644  4148 1682  3417 731
 Ogółem  20022  10316 4280 8537 1779

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród przebadanych 10316 uczniów szkół podstawowych, u 1779 stwierdzono przekroczenie ciężaru tornistrów/plecaków powyżej 15% masy ciała, co stanowi 17,2 % badanych.

Odsetek uczniów noszących zbyt ciężkie tornistry/plecaki w szkołach podstawowych przedstawia się następująco: w szkołach miejskich 16,9%, a w szkołach wiejskich 17,6%.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia. Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa.

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ takie czynniki jak:

  • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
  • noszenie dodatkowych słowników i książek,
  • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
  • rodzaj materiału z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
  • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) szkoła powinna umożliwić uczniom zostawienie części własnych podręczników i przyborów w placówce.

Podczas prowadzonej oceny brano również pod uwagę powyższy aspekt. Wszystkie szkoły, w których prowadzono ocenę zapewniły uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyboróww formie wyznaczonych miejsc w salach zajęć (14), indywidualnych szafek uczniowskich (21) lub szafek współdzielonych z innymi uczniami (1).

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco