piątek, 18 styczeń 2019 12:36 | Aktualności

Pojemnik o podstawie kwadratu o boku ok. 8,5 cm, rozszerzony – wysokość boku ok. 10,3 cm.

Zagrożenie:
W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:
Producent: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie
Marka handlowa: Affek Design by MONDEX
Seria: BAMBOO NATURAL
Nazwa: Pojemnik S11x h11 cm
Symbol: HTBB6119
Symbol kartonowy: HH1111BNAT
Kod kreskowy: 5902643316119
Partia: 43/11 z dnia: 14.09.2018

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna zwróciła się do swoich klientów z prośbą o wstrzymanie sprzedaży kwestionowanego produktu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy używać pojemników wskazanych w komunikacie do spożywania lub przechowywania żywności.