piątek, 31 maj 2019 08:30 | Aktualności

Każdego roku, począwszy od 1987 roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym środowiskowy  oraz do zniechęcania do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie. Obchody stanowią również wezwanie do działania, opowiadając się za skuteczną polityką ograniczania konsumpcji tytoniu i angażowania interesariuszy z wielu sektorów w walkę o zdrowie.

Tematem zaproponowanym w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia jest „Tytoń a zdrowe płuca” i ma na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju wielu chorób układu oddechowego. Dym tytoniowy wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie płuc na wiele sposobów.  Jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka zachorowania na:

 • raka płuc - palenie tytoniu jest główną przyczyną raka płuc, odpowiedzialną za ponad dwie trzecie zgonów z powodu raka płuc na całym świecie. Również narażenie na bierne palenie zwiększa ryzyko raka płuc. Rzucenie palenia znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc, po 10 latach rzucania palenia ryzyko raka płuc spada o około połowę w porównaniu z paleniem.
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) - palenie tytoniu jest główną przyczyną POChP, stanu, w którym gromadzenie się śluzu wypełnionego ropą w płucach powoduje bolesny kaszel i bolesne trudności w oddychaniu. Ryzyko rozwoju POChP jest szczególnie wysokie wśród osób, które zaczynają palić w młodym wieku, ponieważ dym tytoniowy znacznie spowalnia rozwój płuc. Wczesne zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszym sposobem na spowolnienie postępu POChP.

Ponadto palenie tytoniu sprzyja:

 • zaostrzeniu astmy, która ogranicza aktywność i przyczynia się do niepełnosprawności;
 • uaktywnieniu utajonej infekcji gruźlicy. Aktywna gruźlica, połączona ze szkodliwym wpływem palenia tytoniu, znacznie zwiększa ryzyko niepełnosprawności i śmierci z powodu niewydolności oddechowej;
 • częstym infekcjom dróg oddechowych.

Wypalenie nawet 1 papierosa to dostarczenie do organizmu ok 7 tyś. szkodliwych substancji, w tym do 70 rakotwórczych. Spośród powszechnie znanych trucizn poza nikotyną dym tytoniowy zawiera min: aceton, cyjanowodór, kadm, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, DDT, toluen, butan itd.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO. W Polsce nadal pali 8 milionów Polaków, którzy co roku puszczają z dymem miliardy złotych, wypalając ponad 40 miliardów papierosów. Palenie wciąż jest najważniejszym czynnikiem zagrażającym zdrowiu - szacowane szkody to około 40 000 przedwczesnych zgonów każdego roku, w tym prawie 23 000 zgonów z powodu raka płuca.

Najskuteczniejszym środkiem poprawy zdrowia płuc jest ograniczenie używania tytoniu i narażenia na bierne palenie. Jednak wiedza wielu grup społeczeństwa, a zwłaszcza palaczy, na temat wpływu na zdrowie płuc ludzi z palenia tytoniu i narażenia na bierne palenie jest nadal niska w niektórych środowiskach.

Według ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu raportu International Tobacco Control Policy Evaluation Project Polska znajduje się w czołówce państw, w których palacze nie wiedzą (lub nie wierzą), że palenie powoduje raka. Dotyczy to aż 15% polskich palaczy. Więcej niedoinformowanych i niedowiarków jest tylko na Węgrzech. Aż 31% polskich palaczy nie wie lub nie wierzy, że bierne palenie powoduje raka płuc u niepalących. 13 proc. błędnie uważa, że palenie papierosów mentolowych jest mniej szkodliwe, niż zwykłych. Co jednak ciekawe, 94% palących oraz osób, które rzuciły palenie popiera zakaz palenia w obecności dzieci. Wyjątkowo wysoka jest również akceptacja dla zakazu palenia w restauracjach i kawiarniach.

Korzyści wynikające z zaniechania palenia:

 • w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
 • w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
 • w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
 • w ciągu 3-9 miesięcy ustępuje kaszel, duszność, zadyszka i trudności z oddychaniem, rozpoczyna się regeneracja rzęsek, które pomagają oczyścić oskrzela i chronią przed infekcjami;
 • rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
 • w okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
 • 15 lat po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

Pamiętaj - odstawienie papierosów ZAWSZE jest korzystne dla Twojego zdrowia!

Nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanych papierosów. Nie czekaj i zaplanuj rzucenie palenia już dzisiaj!

pdf Ulotka (3.74 MB)

Źródła:

http://jakrzucicpalenie.pl/szkodliwosc/

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019?fbclid=IwAR3BIHSRRyoHs7FR2mEWxFl771XzhxV0hV7LK0hUt3ax-XYEnsKNYMeaB_4

https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/599007,palenie-papierosow-nadal-problemem-w-polsce.html?fbclid=IwAR3H923j4U2dXvnQuXnrhfrGjV5eNMTcgiwSx0OjfgiQG_Dz5lp3LGPlQEo