środa, 26 czerwiec 2019 12:00 | Aktualności

Tomasz Augustyniak był prelegentem w trakcie paneli „Rola szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, „Powszechne ubezpieczenia zdrowotne, czy jest alternatywa”, „Badanie zagrożeń wywołanych zatopioną bronią i amunicją chemiczną na dnie Bałtyku” oraz „Stan i perspektywy rozwoju polskich gospodarstw ekologicznych”. Ostatni z tych paneli moderował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim dr Tomasz Bojar-Fijałkowski.

Forum Wizja Rozwoju to największe w północnej Polsce wydarzenie społeczno-gospodarcze, gdzie podczas 100 paneli setki uczestników debatują, wymieniają opinie, wypracowują wnioski i propozycje. Patronem wydarzenia był Prezes Rady Ministrów, partnerami liczni ministrowie, szefowie największych spółek i przedstawiciele życia społeczno-gospodarczego.