czwartek, 27 czerwiec 2019 17:08 | Aktualności

Choroby przenoszone drogą pokarmową objawiają się ostrymi i gwałtownymi objawami ze strony układu pokarmowego, które najczęściej występują stosunkowo krótko po spożyciu skażonej żywności. Lato jest okresem, w którym liczba stwierdzanych chorób jest największa. Przeważnie choroby przenoszone drogą pokarmową mają łagodny przebieg i objawy same ustępują po kilku dniach. Czasem jednak przebieg zachorowania jest ciężki, wymagający interwencji medycznej i hospitalizacji.

Zachorowania mogą dotyczyć jednej osoby lub grupy osób. W tym drugim przypadku mówimy o ognisku. Państwowa Inspekcja Sanitarna w 2018 r. zarejestrowała 123 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których zachorowało ponad 700 osób.

Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowywanie właściwych warunków sanitarnych podczas przyrządzania i przechowywania żywności pdf (szczegóły w ulotce) (769 KB) .