poniedziałek, 05 sierpień 2019 12:00 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął honorowy patronat nad konferencją szkoleniową „Strefa Bezpiecznego Piękna”, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2.

Konferencja „Strefa Bezpiecznego Piękna” adresowana jest do pracowników sektora usług pozamedycznych wykonujących zabiegi upiększające w studiach tatuażu, salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Celem szkolenia jest edukacja w zakresie prewencji transmisji zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV) i innych (wirusowych, bakteryjnych, grzybicznych, pasożytniczych), związanych ze świadczeniem usług kosmetycznych i fryzjerskich oraz wykonywaniem tatuażu. Szkolenie będzie poświęcone zasadom zapewniającym bezpieczeństwo biologiczne klientów i personelu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wytycznych, dotyczących procedur higieny rąk, dekontaminacji obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację, postępowania z odpadami oraz postępowania poekspozycyjnego. Program konferencji obejmuje omówienie wymagań dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej zawartych w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty. Rejestracja: http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/16/strefa-bezpiecznego-piekna-gdynia-30-wrzesnia-2019.html