wtorek, 06 sierpień 2019 17:12 | Aktualności

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 2 sierpnia 2019 r. zgłoszono ogółem 3583 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku (dla porównania w II meldunku w 2018 roku było ich 3421 ), w tym 2637 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 221 obozów pod namiotami, w tym 90 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 725 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 40312 uczestników (w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 33890 uczestników).

W czasie trwania letniego wypoczynku 2019 r. przeprowadzono 732 kontrole, w tym 16 kontroli interwencyjnych. Odnotowano 2 tzw. „dzikie” turnusy - wypoczynek nie figurujący w elektronicznej bazie wypoczynku – zakwalifikowane jako obóz pod namiotami ze stałą infrastrukturą oraz formą wypoczynku w miejscu zamieszkania. Na 13 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 6 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, a na 9 turnusach personel nie posiadał aktualnej dokumentacji zdrowotnej. W pojedynczych przypadkach stwierdzono przekroczony limit miejsc, niedostateczną liczbę urządzeń sanitarnych oraz brak ciepłej wody do mycia.

Odnotowano 78 przypadków zachorowań oraz 58 wypadków/urazów wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku letnim. Nie zarejestrowano przypadków zatruć pokarmowych.

Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

Poziom przygotowania tegorocznych turnusów do wypoczynku dzieci i młodzieży jest dobry i nie różni się znacząco od poziomu przygotowania turnusów w roku ubiegłym.