poniedziałek, 26 sierpień 2019 09:45 | Aktualności

Główny Inspektor Sanitarny opublikował czwarty raport na temat Nowych Narkotyków w Polsce w latach 2017-2018. W publikacji znajduje się m.in. rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych do niedawna dopalaczami, a obecnie Nowymi Narkotykami. Producenci i dilerzy tych ostatnich substancji podlegają karze na równi z handlarzami tradycyjnych narkotyków.

Ponadto w Raporcie znajdują się informacje o najpopularniejszych grupach środków zastępczych, które królowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystyka. Dodatkowo w publikacji znalazły się także informacje o zidentyfikowanych w Polsce, w tym okresie, Nowych Narkotykach z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i życie ludzi.

W publikacji umieszczono również opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami. Są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych.

W Raporcie przedstawiono także epidemiologię zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-17. Jest to o tyle istotne, gdyż wraz ze zmianą przepisów i po podpisaniu porozumienia pomiędzy m.in. Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prokuraturą Generalną, Policją Państwową itd., zmienił się system pozyskiwania danych o zatruciach i zgonach. Dzięki temu można założyć, że od 2018 roku po zmianie zgłaszania takich przypadków są one bardziej wiarygodne. Wynika z tego, że 162 zgony z powodu zażycia Nowych Narkotyków w roku 2018, nie jest anomalią tylko liczba ta była podobna w latach poprzednich, a zmiana zgłaszania tych zdarzeń, pozwoliła na dokładniejsze oszacowanie zgonów i zatruć. Należy podkreślić, że wg nowego systemu zgłaszania, liczba ofiar nowych narkotyków zmniejsza się z roku na rok. W roku 2018 w województwie pomorskim odnotowano zmniejszenie liczby zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP) (110) w stosunku do roku poprzedzającego (176).

Raport znajduje się tutaj:  pdf Nowe narkotyki w Polsce. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego (6.16 MB)

Najczęściej występujące grupy nowych narkotyków:

Rok 2017 2018
Katynony 1680 926
Syntetyczne kannabinoidy 421 326
Opioidy 60 35

 

Kara wg przepisów karnych – nowe substancje psychoaktywne:

  • za posiadanie niewielkiej ilości – grzywna;
  • za posiadanie większej ilości – do 3 lat;
  • za przemyt – do 5 lat;
  • za wprowadzania do obrotu znacznej ilości – od 2 do 12 lat,
  • za wprowadzania do obrotu – od 6 miesięcy do lat 8;
  • za udzielanie (np. małoletniemu i w celu osiągnięcia korzyści) – nawet do 10 lat.

Kary za środki zastępcze (nowe narkotyki nie objęte jeszcze rozporządzeniem MZ):

  • kara administracyjna od 20 tys. do miliona zł. nakładana przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego.

Zgłaszanie zatruć nową substancją psychoaktywną lub środkiem zastępczym

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2018 r. (rola PIS):

Art. 30a. ust. 2 (..) Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Tekst pochodzi ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowe-narkotyki-w-polsce-2017-2018-raport-glownego-inspektora-sanitarnego/

  • Aktualności
  • poniedziałek, 26 sierpień 2019 09:45
  • poniedziałek, 26 sierpień 2019 10:10

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco