środa, 11 wrzesień 2019 14:41 | Aktualności

Szkoły i przedszkola są miejscami  w których choroby zakaźne mogą się łatwo rozprzestrzeniać. Jednocześnie są to miejsca, które angażują dużą część społeczeństwa, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dobra komunikacja w środowisku szkolnym pomiędzy rodzicami, uczniami oraz nauczycielami powinna być kluczowa w edukowaniu i zachęcaniu dzieci do częstego mycia rąk i innych praktyk higienicznych. Zdrowe nawyki wyuczone w szkole z pewnością przyczynią się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia w dorosłym życiu.

Szczególne zagrożenie w szkołach i przedszkolach niosą choroby przenoszone drogą pokarmową. Są z reguły bardzo zakaźne, czasem mają ciężki przebieg, ponadto mogą być przyczyną nieobecności w szkole zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nieobecność dzieci w szkole może z kolei wpływać na konieczność zwolnienia z pracy zawodowej ich rodziców. Szczegóły na temat zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową przedstawione są w poniższych materiałach edukacyjnych:

pdf Plakat - Zasady zapobiegania infekcjom w szkole (217 KB)
pdf Ulotka - Co to są choroby przenoszone drogą pokarmową (248 KB)
pdf Ulotka - Choroby przenoszone drogą pokarmową w szkole i przedszkolu. Informacja dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów (238 KB)
image Ulotka - Jak zapobiec chorobom układu pokarmowego w szkole (727 KB)