Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń w zakresie narkomanii oraz  HIV/AIDS, adresowanych do nauczycieli, katechetów, instruktorów i pedagogów szkolnych.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pomaluj życie na novo" - pdf plik PDF (234 KB)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do pracowników medycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekspozycji zawodowej i postępowania poekspozycyjnego.

Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami" z dnia 6 lipca 2007r. podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. - pdf plik PDF (326 KB)

Polska leży w klimacie umiarkowanym, ale coraz częściej w lipcu i sierpniu słupek rtęci wędruje powyżej temperatury ciała ludzkiego. Pół biedy, jeśli wilgotność powietrza jest niewielka, w przeciwnym razie fizjologiczne mechanizmy chłodzenia mogą zawieść.

Raport o stanie sanitarnym województwa pomorskiego - pdf plik PDF (3.80 MB)

Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku włączyła się w realizacji zadań związanych z jego obchodami. Akcja ta jest istotnym elementem planu Europy wolnej od dymu tytoniowego, który został przyjęty na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Od 1991 roku Centrum Onkologii-Instytut i Fundacja „Promocja Zdrowia” organizują każdego 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu w Polsce.

Hasłem przewodnim obchodów w 2007 roku są słowa:

„ ŻYJMY W ŚWIECIE WOLNYM OD DYMU TYTONIOWEGO”

Dlaczego należy dążyć do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego?

• Bierne palenie zabija i jest przyczyną poważnych chorób
• Otoczenie całkowicie wolne od dymu tytoniowego chroni przed poważnymi i szkodliwymi następstwami inhalacji dymu tytoniowego
• Prawo do czystego powietrza, wolnego od dymu tytoniowego, jest prawem każdego człowieka
• Większość ludzi na świecie to osoby niepalące, które mają prawo do przebywania w środowisku wolnym od dymu
• Badania wykazują, że zakaz palenia w miejscach publicznych cieszy się szerokim poparciem, także wśród palaczy
• Jest to szczególnie ważne w miejscu pracy, ale także dla rodzin z dziećmi. Większość ludzi, nierzadko również palących, woli przebywać w miejscach wolnych od dymu tytoniowego
• Osoby, które chciałyby rzucić palenie mają silny bodziec do ograniczenia ilości wypalanych papierosów lub nawet rzucenia palenia na dobre.
• Sprzyja to ochronie młodych ludzi przed rozpoczęciem palenia.
• Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego daje wymierne korzyści przy niewielkich kosztach!

Cel akcji:
• zmniejszenie liczby palących w Polsce,
• zwiększenie liczby młodych ludzi nie sięgających po papierosy.

Adresaci:
• ogół społeczeństwa.

Pomoce do programu:
• plakaty, ulotki - otrzymane z Instytutu Onkologii w Warszawie

 

więcej informacji: www.promocjazdrowia.pl

Materiały do pobrania z Ministerstwa Zdrowia - Centrum Onkologii pdf plik PDF (892 KB)

piątek, 27 kwiecień 2007 14:05 | Aktualności

Kąpiel w chłodnej wodzie latem to prawdziwa przyjemność. Czasami jednak ta „przyjemność” bywa niebezpieczna, szczególnie w zbiornikach wodnych i miejscach nie przeznaczonych do kąpieli.

piątek, 27 kwiecień 2007 13:13 | Aktualności

Zatrucia pokarmowe czyli ostre schorzenia żołądkowo-jelitowe wywoływane są najczęściej drobnoustrojami lub ich toksynami, które dostały się do organizmu wraz z pożywieniem. Okres wiosenno-letni zwykle jest okresem o zwiększonej liczbie zatruć pokarmowych, których przyczyną są bakterie typu Salmonella.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że z początkiem 2007 roku Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów uruchomiła europejski portal zdrowia publicznego, który jest dostępny pod adresem www.ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco