PAP: Ze statystyk GIS wynika, ze w ubiegłym miesiącu zmarło po zażyciu nowych substancji psychoaktywnych o połowę mniej osób niż w lipcu. W sierpniu weszła w życie ustawa antydopalaczowa. Czy pańskim zdaniem można już mówić o sukcesie w walce z dopalaczami?

Odporność populacyjna to ochrona osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą być szczepione, poprzez uodpornienie ich otoczenia. Szczepiąc swoje dzieci pomagasz więc innym, unikając szczepień bez przeciwskazań zdrowotnych możesz innym zaszkodzić. Odporność populacyjna jest naszym wspólnym dobrem. Szczegóły w załączonej ulotce.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza na konferencję szkoleniową dotycząca wprowadzania do obrotu chemikaliów i kosmetyków, która odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

W drugiej połowie sierpnia 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 192 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2017/2018 zalecenia pokontrolne oraz postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Na terenie niektórych powiatów wystosowano w tej sprawie pisma do urzędów gminw prośbą o przekazanie dyrektorom szkół tabel zawierających informacje dotyczące prowadzonych prac. Ogółem informacje zebrano z 565 szkół (61,5% szkół objętych nadzorem sanitarnym).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w sobotę 29 września 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka, przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie odbędzie się konferencja “Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych” organizowana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień. Planowane spotkanie przewidziane jest w szczególności dla lekarzy rodzinnych oraz pediatrów.

Na terenie województwa pomorskiego w sezonie letnim 2018 roku zorganizowano ogółem 3673 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 2365 turnusów w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 429 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 211 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /109/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /102/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 668 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

W dniu 5 września br. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizowała spotkanie koordynatorów rejonowych programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz ich partnerów.

środa, 22 sierpień 2018 07:42 | Aktualności

Poniżej prezentujemy krótki film zawierający porady grzyboznawcy na temat podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco