Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed skutkami zażywania środków zastępczych oraz innych nieokreślonych z nazwy substancji psychoaktywnych,  tzw. „dopalaczy”.

 Rektor
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

zapraszają na konferencję pt.

„Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Programu Zdrowia na Pomorzu”

Gdańsk, 20 czerwca 2017 roku

Patronaty honorowe:


Patronat medialny:

czwartek, 08 czerwiec 2017 14:19 | Aktualności

Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny był jednym ze współorganizatorów imprezy.

Program festynu zawierał liczne atrakcje - pokazy, koncerty, zabawy i konkursy. Słoneczna pogoda przyciągnęła do oliwskiego ZOO całe rodziny.

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 586/238/17 z dnia 25 maja 2017 r. powstał zespół, którego zadaniem będzie koordynowanie realizacji w województwie pomorskim programu krajowego dotyczącego zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Akty powołania zostały wręczone członkom Zespołu w dniu 2 czerwca 2017 r.

Napromienianie żywności i skażenie promieniotwórcze żywności to określenia, które z racji swojego brzmienia bardzo łatwo mogą być mylone i wymiennie stosowane. Tymczasem są to dwa zupełnie inne pojęcia, o różnym znaczeniu, w kontekście bezpieczeństwa żywności.

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest od 1987 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu brzmi: „Tobacco – a threat to development” („Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”), a podejmowane działania mają służyć zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz propagowaniu rozwiązań prowadzących do redukcji konsumpcji tytoniu.

poniedziałek, 29 maj 2017 08:57 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż zakażenia Clostridium difficile są w województwie pomorskim głównym czynnikiem etiologicznym nieżytów żołądkowo – jelitowych. Zapadalność w 2016 r. w województwie pomorskim wyniosła 47 na 100 tys. i była ponad dwukrotnie większa
niż średnia zapadalność w Polsce. Osoby starsze są w sposób szczególny narażone na zakażenie Clostridium difficile. Zapadalność w 2016 r. w woj. pomorskim w grupie wiekowej 75 + wyniosła 359 na 100 tys. mieszkańców. Do zakażeń najczęściej dochodzi w szpitalach. Zakażenia są przeważnie związane ze stosowaną antybiotykoterapią. Informacje na temat zakażeń Clostridium difficile, wskazówki dla osób odwiedzających chorych, jak również dla pacjentów opuszczających szpital oraz ich rodzin zamieszczone są w ulotce.

Dane na podstawie sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco