piątek, 15 kwiecień 2016 13:55 | Aktualności

Konkurs na plakat pt. "Stop dopalaczom"

Główny Inspektor Sanitarny
ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://gis.gov.pl

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przez całe życie zawodowe jest korzystne dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016–17, której przyświecają cztery główne cele:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego.
W 2016 roku Światowy Dzień Zdrowia przebiegać będzie pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”.

Zgodnie   z   art.    12a   ust.   3   z   dnia   14   marca   1985   r.   (Dz.U.   2015,   poz.   1412), Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  przedstawia  raport  o  stanie  sanitarno­ higienicznym  województwa  pomorskiego.  Raport  obejmuje  zagadnienia  i  problemy  zdrowotne, nad   którymi   Państwowa   Inspekcja  Sanitarna  jako   instytucja  powołana  do   realizacji   zadań z zakresu   zdrowia   publicznego   sprawuje   nadzór.   W raporcie   przedstawione   są   informacje o warunkach  środowiska,  warunkach  zdrowotnych  żywności,  żywienia  i  przedmiotów  użytku, higienie   pracy   w zakładach   pracy,   higienie   procesów   nauczania   i   wychowania,   higienie wypoczynku  i  rekreacji,   higienie  radiacyjnej,  warunkach  higieniczno  -   sanitarnych  obiektów użyteczności  publicznej,  działalność  oświatowo  -   zdrowotna  i  promocja  zdrowia,  realizowana zarówno w programach ogólnopolskich,  regionalnych, jak również lokalnych  i  odnoszących  się do konkretnych środowisk.

Dzięki finansowaniu uzyskanemu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, realizowany jest największy polski program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych. Liderem Projektu: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ich rodziców, opiekunów i wychowawców” jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który współpracuje w tym zakresie z ośmioma uczelniami medycznymi z całego kraju.

środa, 16 marzec 2016 14:19 | Aktualności

Najnowsze badania HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) monitorujące styl życia polskich nastolatków opracowane przez Instytut Matki i Dziecka.

Raport pod tytułem „Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych” pokazuje wiele danych dotyczących zachowań zdrowotnych nastolatków w Polsce, obejmujące lata 2010-2014.

Z badań wynika, że otyłość i zaburzenia psychiczne stanowią jedne z najistotniejszych czynników wpływających na zdrowie i samopoczucie młodzieży. Zachowania nastolatków zależą od warunków zewnętrznych w jakich żyją – otoczenia domowego, szkoły, miejsca zamieszkania, statusu i zamożności rodziny.

Mają one charakter międzynarodowy, bierze w nim udział 44 krajów na całym świecie. Wykonywane są od 1982 roku cyklicznie co cztery lata. Dzięki współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia wyniki badań są szeroko rozpowszechniane i przekazywane rządom oraz twórcom polityki zdrowotnej i edukacyjnej, a także instytucjom naukowym i organizacjom samorządowym.

pdf Broszura (1.38 MB)

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje konkurs na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

poniedziałek, 07 marzec 2016 12:05 | Aktualności

Ferie zimowe

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego zorganizowany był w okresie od 15 lutego do 25 lutego 2016 r. Zorganizowano ogółem 408 turnusów wypoczynku, w tym 139 turnusów wyjazdowych oraz 269 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.W województwie pomorskim z zorganizowanego wypoczynku skorzystało 15011 uczestników.

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w ramach działalności usługowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, dnia 7 kwietnia 2016 r. organizowane jest szkolenie pt.:

W poniedziałek 8 lutego w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Dopalacze – to nie dla mnie!”. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we współpracy z Wojewodą Pomorskim, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zadaniem uczestników było przygotowanie artykułu prasowego ilustrowanego adekwatnym do tematu plakatem.

Jury brało pod uwagę m.in. inwencję, kreatywność, merytorykę i poprawność językową. 15 stycznia br. wyłoniono laureatów. Zostali nimi: Dominika Czarnecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Remigiusz Haraj z Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni oraz Patryk Bochniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco