W dniach 15-16 października br. w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium „Przyjazna szkoła - uśmiechnięty uczeń”. Spotkanie było adresowane do dyrektorów,  nauczycieli,  i koordynatorów szkół promujących zdrowie województwa pomorskiego oraz placówek oświatowych zainteresowanych Programem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W dniach 8-9 października 2015 r. odbyło się organizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku szkolenie "Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska represjonowania lokatorów przez tzw. czyścicieli kamienic" W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komend Policji województwa pomorskiego, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Dopalacze - to nie dla mnie”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie artykułu prasowego i zilustrowanie go plakatem. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w kwartalnikach wydawanych przez Organizatorów. Na finalistów czekają również nagrody pieniężne w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba rodziców/opiekunów, którzy uchylają się od obowiązku wykonywania szczepień ochronnych swoich dzieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość fałszywych i nierzetelnych informacji, rozpowszechnianych głównie w internecie, na temat rzekomo groźnych dla zdrowia skutków szczepień.

W świetle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii promujących picie wody bezpośrednio z kranu, programów edukacyjnych zakładających przeprowadzenie kampanii promującej bezpośrednie spożywanie wody z kranu czy ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakłady Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

„POMYŚLMY O HIV”

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Gdańsk organizują kolejną edycję Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych. W tym roku Przegląd przeprowadzony zostanie pod hasłem „Pomyślmy o HIV”.

W drugiej połowie sierpnia 2015 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 183 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę nieodpowiedni stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2014/2015 zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów oraz informacje uzyskane podczas kontroli o planowanych przedsięwzięciach na okres przerwy wakacyjnej. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Ogółem informacje zebrano z 569 szkół (58,8%) spośród 967 objętych nadzorem sanitarnym. Nie wszyscy dyrektorzy szkół odpowiedzieli na przekazane im pisma.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

wtorek, 15 wrzesień 2015 08:28 | Aktualności

W piątek 11 września br. w Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan odbył się event edukacyjny pod hasłem. „Edukowanie w Manhattanie. Wszystko o bezpieczeństwie Twoim i Twojego dziecka”.  Wśród tematów poruszonych podczas wydarzenia znalazła się między innymi problematyka zagrożeń związanych z dopalaczami. Temu zagadnieniu poświęcona została prelekcja przeprowadzona wspólnie przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz przedstawicielkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W dniach 9 i 10 września 2015 roku, z inicjatywy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,  w siedzibie WIOŚ w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Państwową Inspekcję Sanitarną reprezentowali Pan Tomasz Augustyniak - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jego Zastępca - Pani Anna Obuchowska. Z ramienia WIOŚ spotkanie prowadził Pan Radosław Rzepecki - Z-ca Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco