czwartek, 10 kwiecień 2008 11:47 | Aktualności

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku  informuje, że na terenie województwa pomorskiego w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych pojawia się osoba oferująca zakup książki w cenie 130 zł., rzekomo zawierającej nowe przepisy sanitarne dotyczące powyższych zakładów. Osoba ta powołuje się na współpracę z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności - pdf plik .pdf (125 KB)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że w ostatnim okresie nasiliły się działania akwizytorów domowych filtrów do uzdatniania wody, którzy poprzez nierzetelne praktyki reklamowe, budzą wśród osób do których docierają, niepokój o jakość wody do spożycia dostarczaną z sieci wodociągów publicznych.

Informacja dotycząca szkoleń z zakresu zapobiegania HIV/AIDS dla osób ubiegających się o uaktualnienie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń w zakresie narkomanii oraz  HIV/AIDS, adresowanych do nauczycieli, katechetów, instruktorów i pedagogów szkolnych.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pomaluj życie na novo" - pdf plik PDF (234 KB)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje cykl specjalistycznych szkoleń adresowanych do pracowników medycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekspozycji zawodowej i postępowania poekspozycyjnego.

Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami" z dnia 6 lipca 2007r. podpisana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. - pdf plik PDF (326 KB)

Polska leży w klimacie umiarkowanym, ale coraz częściej w lipcu i sierpniu słupek rtęci wędruje powyżej temperatury ciała ludzkiego. Pół biedy, jeśli wilgotność powietrza jest niewielka, w przeciwnym razie fizjologiczne mechanizmy chłodzenia mogą zawieść.

Raport o stanie sanitarnym województwa pomorskiego - pdf plik PDF (3.80 MB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco