poniedziałek, 07 marzec 2016 12:05 | Aktualności

Ferie zimowe

Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego zorganizowany był w okresie od 15 lutego do 25 lutego 2016 r. Zorganizowano ogółem 408 turnusów wypoczynku, w tym 139 turnusów wyjazdowych oraz 269 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.W województwie pomorskim z zorganizowanego wypoczynku skorzystało 15011 uczestników.

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w ramach działalności usługowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, dnia 7 kwietnia 2016 r. organizowane jest szkolenie pt.:

W poniedziałek 8 lutego w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Dopalacze – to nie dla mnie!”. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we współpracy z Wojewodą Pomorskim, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zadaniem uczestników było przygotowanie artykułu prasowego ilustrowanego adekwatnym do tematu plakatem.

Jury brało pod uwagę m.in. inwencję, kreatywność, merytorykę i poprawność językową. 15 stycznia br. wyłoniono laureatów. Zostali nimi: Dominika Czarnecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Remigiusz Haraj z Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni oraz Patryk Bochniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku.

piątek, 29 styczeń 2016 12:43 | Aktualności

Pedikuloza to inaczej wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).

Więcej informacji w ulotce poniżej.

W dniach 24-31 stycznia 2016 roku obchodzony będzie Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – inicjatywa mająca na celu podkreślanie szczególnej roli badań profilaktycznych.

Rak szyjki macicy dotyczy blisko półtora miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce ponad 3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę „RSM”. Wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy (w fazie przedinwazyjnej) cechuje się bardzo dobrym rokowaniem i daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, jako że choroba rozwija się często bezobjawowo, u wielu pacjentek wykrywana jest w fazie zaawansowanej i trudnej do wyleczenia.

Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala wykryć wczesne symptomy choroby nowotworowej i podjąć skuteczną terapię.

W Polsce w 2007 roku rozpoczęto realizację Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (www.rakszyjki.org), finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwia on każdej kobiecie w wieku 25-59 lat wykonanie raz na trzy lata bezpłatnych badań cytologicznych.

Podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w całej Europie organizowanych jest około kilku tysięcy różnych imprez i wydarzeń. Każde z nich ma na celu intensywną edukację dorosłych kobiet i nastolatek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i zachęcanie ich do korzystania z dostępnych świadczeń medycznych.

 

Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wychodząc naprzeciw nowym zagrożeniom, zorganizowali wspólnie z Wojewodą Pomorskim oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Kuratorium Oświaty w Gdańsku konkurs, którego przedmiotem było napisanie artykułu prasowego ilustrowanego plakatem pn. „Dopalacze – to nie dla mnie!”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Prace można było nadsyłać do 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 15 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu, które po kilkugodzinnych obradach wyłoniło laureatów. Prace oceniane były w kilku kategoriach – m.in.: inwencja i kreatywność, merytoryka, poprawność językowa. Zwycięskie artykuły zostaną zamieszczone w kwartalnikach wydawanych przez Organizatorów Konkursu, a ponadto opublikowana zostanie galeria najciekawszych prac graficznych. Łączna pula nagród wynosi 2.000,00 zł.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Dominika Czarnecka
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

II miejsce – Remigiusz Haraj
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni

III miejsce – Patryk Bochniak
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku

Wręczenie nagród nastąpi 8 lutego o godz. 11.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zamierzają przeprowadzić w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Głównym celem Konkursu jest:

  • wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu,
  • promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”,
  • zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży,
  • intensyfikacja działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez szkołę, jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z formularzami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.trzymajforme.pl/index/?id=53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54#

Zachęcamy do wzięcia udziału !!!

W dniu 10 grudnia br. na Scenie Teatralnej NOT w Gdańsku odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”.

W czwartek 10 grudnia br. w godzinach 8:45-16:00 na Scenie Teatralnej NOT, przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku odbędzie się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”.

W dniu 19 listopada w godzinach 10:00-13:00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 odbyła się akcja edukacyjna w ramach ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco