poniedziałek, 23 listopad 2015 10:21 | Aktualności

18 i 19 listopada br. w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyły się dwa pierwsze spotkania w ramach cyklu szkoleń stanowiących element programu „Gdańsk – jemy zdrowo”, którego organizatorem jest Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. Szkolenia adresowane są do personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe w gdańskich placówkach oświatowych.

18 listopada br. w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Dopalacze oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problem współczesnej szkoły”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

czwartek, 05 listopad 2015 14:29 | Aktualności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął patronat nad programem „Gdańsk-jeMy zdrowo!”, którego organizatorem jest Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, będący jednostką budżetową Miasta Gdańska.

W dniach 28 i 29 października br. w Gdańsku i Słupsku odbyły się jednodniowe konferencje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, na stronie Ministerstwa Zdrowia, w dniu 22.10.2015r. zamieszczony został link do poradnika implementującego zał. nr 2 powyższego rozporządzenia.

W dniu 19 października 2015 roku w Strzelinku ( pow. Słupski ) odbyła się narada Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa pomorskiego.

W dniach 15-16 października br. w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium „Przyjazna szkoła - uśmiechnięty uczeń”. Spotkanie było adresowane do dyrektorów,  nauczycieli,  i koordynatorów szkół promujących zdrowie województwa pomorskiego oraz placówek oświatowych zainteresowanych Programem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W dniach 8-9 października 2015 r. odbyło się organizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku szkolenie "Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska represjonowania lokatorów przez tzw. czyścicieli kamienic" W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komend Policji województwa pomorskiego, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Dopalacze - to nie dla mnie”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie artykułu prasowego i zilustrowanie go plakatem. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w kwartalnikach wydawanych przez Organizatorów. Na finalistów czekają również nagrody pieniężne w łącznej wysokości 2.000,00 zł.

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba rodziców/opiekunów, którzy uchylają się od obowiązku wykonywania szczepień ochronnych swoich dzieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość fałszywych i nierzetelnych informacji, rozpowszechnianych głównie w internecie, na temat rzekomo groźnych dla zdrowia skutków szczepień.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco