W świetle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii promujących picie wody bezpośrednio z kranu, programów edukacyjnych zakładających przeprowadzenie kampanii promującej bezpośrednie spożywanie wody z kranu czy ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakłady Higieny o opracowanie wytycznych dotyczących zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych.

„POMYŚLMY O HIV”

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Gdańsk organizują kolejną edycję Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych. W tym roku Przegląd przeprowadzony zostanie pod hasłem „Pomyślmy o HIV”.

W drugiej połowie sierpnia 2015 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego przeprowadziła kontrole mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów po przerwie wakacyjnej. Kontrolą objęto 183 placówki nauczania. Przy wyborze szkół do kontroli brano pod uwagę nieodpowiedni stan sanitarny placówek, wydane w roku szkolnym 2014/2015 zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne dotyczące poprawy stanu sanitarnego obiektów oraz informacje uzyskane podczas kontroli o planowanych przedsięwzięciach na okres przerwy wakacyjnej. Ponadto, w celu uzyskania informacji nt. przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wysłano pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół pisma z prośbą o przedstawienie zakresu wykonywanych prac w okresie wakacyjnym. Ogółem informacje zebrano z 569 szkół (58,8%) spośród 967 objętych nadzorem sanitarnym. Nie wszyscy dyrektorzy szkół odpowiedzieli na przekazane im pisma.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

wtorek, 15 wrzesień 2015 08:28 | Aktualności

W piątek 11 września br. w Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan odbył się event edukacyjny pod hasłem. „Edukowanie w Manhattanie. Wszystko o bezpieczeństwie Twoim i Twojego dziecka”.  Wśród tematów poruszonych podczas wydarzenia znalazła się między innymi problematyka zagrożeń związanych z dopalaczami. Temu zagadnieniu poświęcona została prelekcja przeprowadzona wspólnie przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz przedstawicielkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W dniach 9 i 10 września 2015 roku, z inicjatywy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,  w siedzibie WIOŚ w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Państwową Inspekcję Sanitarną reprezentowali Pan Tomasz Augustyniak - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jego Zastępca - Pani Anna Obuchowska. Z ramienia WIOŚ spotkanie prowadził Pan Radosław Rzepecki - Z-ca Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W środę 9 września br. w Kościerzynie odbyła się ostatnia z cyklu konferencji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych województwa pomorskiego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

wtorek, 08 wrzesień 2015 10:29 | Aktualności

W sobotę 5 września br. na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się Leśny Festyn Edukacyjny. Głównym organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Fundacji Hospicyjnej, Akademii Walki z Rakiem oraz Fundacji Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” wspólnie zorganizowali punkt informacyjny, w którym wykonywali pomiary BMI, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, udzielali porad dotyczących szkodliwości palenia tytoniu oraz informowali o sposobach wyjścia z nałogu palenia tytoniu, propagowali zdrowy styl życia, aktywność fizyczną.

Zaplanowana była także wystawa grzybów, która jednak nie odbyła się z uwagi na brak grzybów w pomorskich lasach, spowodowany długotrwałą suszą.

poniedziałek, 07 wrzesień 2015 08:11 | Aktualności

W dniu 4 września br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyły się dwie pierwsze z cyklu konferencji dla dyrektorów szkół i placówek wychowawczych województwa pomorskiego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W sezonie letnim 2015 na terenie województwa pomorskiego zorganizowano ogółem 2852 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 1884 turnusy w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, 405 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 218 turnusów na obozach pod namiotami ze stałą /110/, bądź bez stałej infrastruktury komunalnej /108/ - wg elektronicznej bazy wypoczynku. Ponadto zgłoszono 345 turnusów dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco