Główny Inspektor Sanitarny opublikował czwarty raport na temat Nowych Narkotyków w Polsce w latach 2017-2018. W publikacji znajduje się m.in. rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych do niedawna dopalaczami, a obecnie Nowymi Narkotykami. Producenci i dilerzy tych ostatnich substancji podlegają karze na równi z handlarzami tradycyjnych narkotyków.

Ponadto w Raporcie znajdują się informacje o najpopularniejszych grupach środków zastępczych, które królowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystyka. Dodatkowo w publikacji znalazły się także informacje o zidentyfikowanych w Polsce, w tym okresie, Nowych Narkotykach z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i życie ludzi.

W publikacji umieszczono również opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami. Są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych.

W Raporcie przedstawiono także epidemiologię zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-17. Jest to o tyle istotne, gdyż wraz ze zmianą przepisów i po podpisaniu porozumienia pomiędzy m.in. Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prokuraturą Generalną, Policją Państwową itd., zmienił się system pozyskiwania danych o zatruciach i zgonach. Dzięki temu można założyć, że od 2018 roku po zmianie zgłaszania takich przypadków są one bardziej wiarygodne. Wynika z tego, że 162 zgony z powodu zażycia Nowych Narkotyków w roku 2018, nie jest anomalią tylko liczba ta była podobna w latach poprzednich, a zmiana zgłaszania tych zdarzeń, pozwoliła na dokładniejsze oszacowanie zgonów i zatruć. Należy podkreślić, że wg nowego systemu zgłaszania, liczba ofiar nowych narkotyków zmniejsza się z roku na rok. W roku 2018 w województwie pomorskim odnotowano zmniejszenie liczby zgłoszeń zatruć/podejrzeń zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP) (110) w stosunku do roku poprzedzającego (176).

Raport znajduje się tutaj:  Nowe narkotyki w Polsce. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Najczęściej występujące grupy nowych narkotyków:

Rok 2017 2018
Katynony 1680 926
Syntetyczne kannabinoidy 421 326
Opioidy 60 35

Kara wg przepisów karnych – nowe substancje psychoaktywne:

  • za posiadanie niewielkiej ilości – grzywna;
  • za posiadanie większej ilości – do 3 lat;
  • za przemyt – do 5 lat;
  • za wprowadzania do obrotu znacznej ilości – od 2 do 12 lat,
  • za wprowadzania do obrotu – od 6 miesięcy do lat 8;
  • za udzielanie (np. małoletniemu i w celu osiągnięcia korzyści) – nawet do 10 lat.

Kary za środki zastępcze (nowe narkotyki nie objęte jeszcze rozporządzeniem MZ):

  • kara administracyjna od 20 tys. do miliona zł. nakładana przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego.

Zgłaszanie zatruć nową substancją psychoaktywną lub środkiem zastępczym

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2018 r. (rola PIS):

Art. 30a. ust. 2 (..) Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Tekst pochodzi ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowe-narkotyki-w-polsce-2017-2018-raport-glownego-inspektora-sanitarnego/

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o wzroście w ostatnim czasie zachorowań na boreliozę w województwie pomorskim. W okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego zgłoszono 299 zachorowań (w analogicznym okresie 2018 r. -179 zachorowań). Borelioza z Lyme to wieloukładowa choroba zakaźna, wywołana przez krętki Borrelia burdorferi. Zakażenie jest przenoszone przez kleszcze. Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest unikanie ekspozycji na kleszcze, a kiedy to niemożliwe stosowanie środków ochrony osobistej - szczegóły w ulotce.

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 2 sierpnia 2019 r. zgłoszono ogółem 3583 turnusy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku (dla porównania w II meldunku w 2018 roku było ich 3421 ), w tym 2637 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 221 obozów pod namiotami, w tym 90 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 725 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny objął honorowy patronat nad konferencją szkoleniową „Strefa Bezpiecznego Piękna”, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2.

piątek, 19 lipiec 2019 13:35 | Aktualności

Wakacje to czas beztroski, odpoczynku, zabawy, wylegiwania się na plaży, ale też czas spontanicznych, czasem szalonych pomysłów. Jednym z nich może być ozdobienie własnego ciała trwałym lub mniej trwałym „malunkiem”.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach!

Infekcja rotawirusowa to najczęstsza przyczyna biegunek u dzieci do lat 5. W województwie pomorskim w 2018 r. zarejestrowano ponad 2500 zakażeń rotawirusowych. Ponad 90 % osób wymagało hospitalizacji. Faktyczna liczba zachorowań była z pewnością większa, bo nie we wszystkich przypadkach nieżytu żołądkowo – jelitowego przeprowadzane są badania diagnostyczne. Największą zapadalność stwierdzono w grupie wiekowej do 1 roku życia (25-26 zachorowań na 1000 dzieci). Rekordową liczbę przypadków zakażeń w porównaniu z analogicznymi okresami w ubiegłych latach, zanotowano w II kwartale 2019 r. W okresie tym zgłoszono 1218 zachorowań, z czego 94 % osób wymagało hospitalizacji.

czwartek, 27 czerwiec 2019 17:08 | Aktualności

Choroby przenoszone drogą pokarmową objawiają się ostrymi i gwałtownymi objawami ze strony układu pokarmowego, które najczęściej występują stosunkowo krótko po spożyciu skażonej żywności. Lato jest okresem, w którym liczba stwierdzanych chorób jest największa. Przeważnie choroby przenoszone drogą pokarmową mają łagodny przebieg i objawy same ustępują po kilku dniach. Czasem jednak przebieg zachorowania jest ciężki, wymagający interwencji medycznej i hospitalizacji.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z ochroną pracowników przed wysokimi temperaturami:

Tomasz Augustyniak był prelegentem w trakcie paneli „Rola szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, „Powszechne ubezpieczenia zdrowotne, czy jest alternatywa”, „Badanie zagrożeń wywołanych zatopioną bronią i amunicją chemiczną na dnie Bałtyku” oraz „Stan i perspektywy rozwoju polskich gospodarstw ekologicznych”. Ostatni z tych paneli moderował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim dr Tomasz Bojar-Fijałkowski.

środa, 19 czerwiec 2019 12:15 | Aktualności

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny życzy wszystkim uczniom i nauczycielom pomorskich szkół pięknej, słonecznej pogody i wspaniałych wakacyjnych wrażeń!

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed wchodzeniem do miejskich fontann.

Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się względną przeźroczystością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest za wodę czystą. Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie.

KOMUNIKAT

W związku z informacją o awarii kolektora tłocznego Władysławowo - Oczyszczalnia Swarzewo i wypompowywania ścieku do Zatoki Puckiej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku apeluje o POWSTRZYMANIE SIĘ OD KĄPIELI w rejonie Pucka.

Próbki do badań będą pobierane od jutra.

W tym roku po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności – 7 czerwca.

Bezpieczeństwo żywności stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obecnie żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Wszechstronna współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, a także właściwe zarządzanie i legislacja, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

środa, 05 czerwiec 2019 08:10 | Aktualności

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C  i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco