poniedziałek, 31 sierpień 2020 11:37 | Komunikaty

Od 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021, a wraz z nim uczniowie wracają do szkół i stacjonarnego systemu nauczania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zajęć w czasie pandemii Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny rekomendują elastyczne modele kształcenia (tradycyjny- stacjonarny, mieszany - hybrydowy oraz zdalny) - ich wybór i realizacja w praktyce będą uzależnione od lokalnej sytuacji epidemiologicznej.

Na terenie województwa pomorskiego odbyły w dniach 21-27 sierpnia 2020 roku spotkania z Dyrektorami szkól oraz przedszkoli, zorganizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyli w nich Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni właściwych powiatów. W celu pomocy szkołom i innym placówkom oświatowym w organizacji nowego roku szkolnego Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne, na podstawie których Dyrektorzy mogą przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Wytyczne zawierają zalecenia związane miedzy innymi z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-CoV-2 u uczniów i pracowników szkoły. Materiały te zostały przekazane Dyrektorom placówek. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni nawiązali również kontakt z organami prowadzącymi placówki, zostały ustalone ścieżki szybkiego kontaktu ze służbami sanitarnymi.

W celu zwiększania bezpieczeństwa sanitarnego do pomorskich placówek oświatowych zostaną przekazane płyny do dezynfekcji, maseczki jednorazowego użytku oraz termometry do pomiaru temperatury.

Pomorski Kurator Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapewniają, że zrobiono wszystko co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest możliwe, żeby rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego przebiegło w warunkach tak bezpiecznych, jakie są w obecnym czasie możliwe do osiągnięcia.

Więcej informacji w poniższych linkach:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

oraz

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/jak-bedzie-wygladalo-ksztalcenie-w-szkolach-od-1-wrzesnia-br/

 

Pomorski Kurator Oświaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

  • Komunikaty
  • poniedziałek, 31 sierpień 2020 11:37
  • poniedziałek, 31 sierpień 2020 12:17

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco