sobota, 19 wrzesień 2020 12:01 | Komunikaty

 

Komunikat z dnia 19.09.2020 r.
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły po awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że analiza próbek wody pobranych w dniu 17.09.2020 r., z kąpieliska:

Gdańsk – Świbno,

wykazała, że jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255).

Mikoszewo,

wykazała przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków 

  • Escherichia coli – 1976 NPL/100 ml. wody
  • Enterokoki – 490 jtk/100 ml. wody

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskui miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255)., dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000 NPL/100 ml wody, natomiast liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanym kąpielisku.

Jakość wody z ww. kąpielisk monitorowana jest codziennie. W dniu jutrzejszym zostanie wydany kolejny komunikat.

 

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco