czwartek, 24 wrzesień 2020 13:29 | Komunikaty

Komunikat z dnia 24.09.2020 r.
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły po awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że analiza próbek wody  pobranych w dniu 22.09.2020 r., z kąpielisk:
Gdańsk – Świbno,
Mikoszewo,

wykazała, że jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  poz. 255).

Jakość wody z ww. kąpielisk monitorowana jest codziennie. W przypadku pogorszenia jakości wody w ww. kąpieliskach, wydany zostanie stosowny komunikat.

  • Komunikaty
  • czwartek, 24 wrzesień 2020 13:29
  • czwartek, 24 wrzesień 2020 13:35

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco