piątek, 22 lipiec 2011 11:29 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że pojawiające się na terenie województwa pomorskiego komunikaty o przekroczeniach stężeń substancji radioaktywnych oraz substancji chemicznych w wodach Zatoki Gdańskiej, sygnowane podpisem Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni są nieprawdziwe.

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie jest autorem tych komunikatów i w żaden sposób nie uczestniczy w ich redakcji.