środa, 14 maj 2014 11:07 | Komunikaty

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.). Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

document Wniosek o wpis do rejestru zakładów (233 KB)