wtorek, 01 lipiec 2014 10:16 | Komunikaty

Pomorski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  działając  na  podstawie  art.  4  ust  1 pkt  1,  art.  12a  ust.  3   Ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji   Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263  z późn. zm.),  art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z późn.zm.), §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  nadzoru  nad  jakością  wody w  kąpielisku  i  miejscu  wykorzystywanym  do  kąpieli  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  86,  poz.  478  )  – przestawia poniżej informacje o jakości wody w kąpieliskach:

 Komunikat 1/14 (kąpieliska morskie  i śródlądowe)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco