piątek, 22 sierpień 2014 09:39 | Komunikaty

W okresie letnim prowadzony jest wzmożony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego otwartego, które zlokalizowane są w miejscach nasilonego ruchu turystycznego.
Kontroli sanitarnej podlegają również inne rodzaje obiektów takie jak: automaty do lodów, cukiernie, bloki żywienia w ośrodkach wczasowych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży a także sklepy spożywcze oraz środki transportu żywności. Przeprowadzane są kontrole planowe, interwencyjne oraz sprawdzające wykonanie zaleceń wydanych po wcześniejszych kontrolach w obiektach.

W okresie od 1.06.2014r. do 12.08.2014r. przeprowadzono 492 kontrole sanitarne w restauracjach, barach, kawiarniach, smażalniach  zlokalizowanych w pasie nadmorskim na terenie powiatu  lęborskiego, słupskiego, puckiego i nowodworskiego oraz w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku przeprowadziła ponadto 271 kontroli w restauracjach hotelowych, ośrodkach wypoczynkowych oraz w obiektach gastronomicznych działających na Jarmarku Dominikańskim.

Podczas przeprowadzonych kontroli, niezgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności stwierdzono w 188 obiektach w pasie nadmorskim tj. w ok. 38 % skontrolowanych zakładów.
Natomiast w obiektach poza pasem nadmorskim usytuowanych w Gdańsku stwierdzono nieprawidłowości w 32 kontrolach tj. w ok. 12 % obiektów.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

 • niezachowanie łańcucha chłodniczego tj.  przechowywanie środków spożywczych wymagających temperatury chłodniczej poza urządzeniem chłodniczym lub w niewłaściwej temperaturze
 • przeterminowane środki spożywcze
 • niewłaściwe warunki przechowywania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych – brak zachowanej segregacji żywności
 • niewłaściwe rozmrażanie żywności
 • nie zachowanie identyfikowalności środków spożywczych
 • brak czystości bieżącej i porządku pomieszczeń i urządzeń
 • nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń i sprzętu
 • brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • brak środków do higienicznego mycia i osuszania rąk
 • brak odzieży ochronnej personelu
 • prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją o zatwierdzeniu zakładu

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono łącznie 110 mandatów karnych na łączna kwotę 28 400zł.


 

 • Komunikaty
 • piątek, 22 sierpień 2014 09:39
 • piątek, 22 sierpień 2014 11:43

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco