środa, 25 maj 2016 14:00 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, organizator Konkursu na mem internetowy dotyczący problematyki palenia tytoniu, informuje, iż Konkurs został unieważniony.

Przyczyną takiej decyzji był fakt, iż Konkurs nie spełnił swoich założeń z uwagi na nieetyczne praktyki części uczestników, polegające na zdobywaniu „lajków” poprzez używanie w tym celu aplikacji oraz kupowanie „lajków”.

Do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpływały liczne głosy nauczycieli oraz uczestników konkursu, sygnalizujące wspomniane wyżej praktyki, które w oczywisty sposób naruszają zasady fair play i przeczą zasadom uczciwej rywalizacji. Intencją Organizatora był sprawiedliwy i równy dla wszystkich przebieg rywalizacji.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie jednocześnie poinformować, że Konkurs zostanie wznowiony w oparciu o zmodyfikowane zasady, wykluczające kontrowersyjne metody oraz niesprawiedliwy wynik. Prace zgłoszone do Konkursu będą mogły wziąć w nim udział ponownie. Wartość nagród pozostanie niezmieniona.

Informacje dotyczące terminu oraz zasad wznowienia Konkursu zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz na profilu Facebook.