środa, 15 czerwiec 2016 10:35 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku rejestracji aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych, w których prowadzona jest sprzedaż żywności, w tym suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego u właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.).

Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej w wysokości do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 2 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.