czwartek, 28 lipiec 2016 11:58 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pytaniami dotyczącymi przydatności do spożycia owoców i warzyw z terenów ogródków działkowych i przydomowych upraw warzyw zalanych wodami w skutek przejścia ostatniej nawałnicy na terenie miasta Gdańska i okolicach, przekazuje swoje stanowisko.

Wody, którymi zostały zalane uprawy owoców i warzyw  niosły ze sobą szereg zanieczyszczeń, w tym między innymi ścieki i muł.

Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że zalane warzywa i owoce zostały skażone drobnoustrojami, w tym bakteriami chorobotwórczymi, które mogą wywoływać zakażenia i zachorowania u ludzi na groźne dla zdrowia i życia choroby. Spożywanie tych surowców nawet po dokładnym umyciu wodą przeznaczoną do spożycia nie daje gwarancji skutecznego usunięcia zagrożenia a więc wyeliminowania ryzyka zachorowania. Owoce i warzywa, które miały kontakt z wodą powodziową z powyższych względów nie powinny być spożywane.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie swoich zadań, w ramach urzędowych kontroli żywności  przeprowadza badania chemiczne i mikrobiologiczne żywności, w  tym owoców i warzyw znajdujących się w obrocie handlowym lub pobranych  u producentów. Badania te nie mogą jednak obejmować owoców i warzyw uprawianych na użytek własny.