piątek, 05 sierpień 2016 11:06 | Komunikaty

Na terenie województwa pomorskiego do dnia 1 sierpnia 2016 r. zgłoszono ogółem 2686 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku, w tym 2107 turnusów wyjazdowych zorganizowanych w obiektach hotelowych lub innych obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku, 201 obozów pod namiotami, w tym 89 bez stałej infrastruktury komunalnej oraz 378 turnusów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało dotychczas 45721 uczestników.  

W czasie trwania letniego wypoczynku 2016 r. przeprowadzono 571 kontroli, w tym 16 kontroli interwencyjnych oraz 2 kontrole turnusów tzw. „dzikich” – wypoczynek, który nie figurował w elektronicznej bazie wypoczynku.
Na 7 turnusach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, w tym na 6 turnusach nie zapewniono odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, a w 2 przypadkach stwierdzono brak ciepłej wody do mycia.

Odnotowano 119 przypadków zachorowań wśród uczestników oraz 69 wypadków/urazów. Przypadków zatruć pokarmowych nie stwierdzono.

Nadzór nad letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży jest prowadzony uwzględniając zalecenia Wojewody Pomorskiego w sprawie organizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego. Podczas kontroli prowadzona jest dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku

  • Komunikaty
  • piątek, 05 sierpień 2016 11:06
  • piątek, 05 sierpień 2016 11:12

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco