poniedziałek, 22 maj 2017 14:14 | Komunikaty

 Zalecenia higieniczne dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną owoców miękkich (truskawki, maliny, porzeczki, borówki) w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego na etapie zbioru.

 

 1. Jakość wody stosowanej do podlewania
  Woda nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi. Woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa coli liczba poniżej 50 000 w 100 ml, grupa coli termotolerancyjne liczba poniżej 20 000 w 100 ml, paciorkowce kałowe liczba poniżej 10 000 w 100 ml, Salmonella nieobecne.
 2. Nawożenie płodów rolnych
  Nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, wirusy mogą utrzymywać się w kale nawet przez kilka miesięcy.
 3. Zapewnienie dostępu dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości higienicznego osuszenia rąk po umyciu
  W tym celu należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:
  1. umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracują ludzie,
  2. w wystarczającej ilości dla zatrudnionych osób,tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,
  3. tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
  4. utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),
  5. myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.
 4. Stosowanie zasad dobrych praktyk higieny przez pracowników:
  1. egzekwowanie mycia rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instruktaż przed rozpoczęciem pracy); zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,
  2. przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółte zabarwienie skóry,
  3. posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy.
 5. Przestrzeganie zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru.
 6. Zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru owoców.
 7. Przeprowadzanie szkolenia/instruktażu pracownikom w zakresie stosowania dobrych praktyk higienicznych.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco