czwartek, 12 lipiec 2018 14:17 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach!

Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Wytwarzające przez sinice toksyny są groźne dla zdrowia człowieka. Istnieje możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Bieżące informacje dotyczące kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli objętych zakwitem sinicowym są umieszczane na stronie internetowej WSSE w Gdańsku tj. www.wsse.gda.pl, w zakładce Gdzie się kąpać ,

Więcej na temat sinic -  pdf ulotka PDF (3.08 MB)

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco