czwartek, 24 maj 2018 11:32 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku, w dniu 22.05.2018 r., w godzinach porannych, pobrane zostały kolejne próbki wody z następujących miejsc:

 

 1.   Gdańsk – Sobieszewo wejście nr 16
 2.   Gdańsk – Stogi wejście nr 26
 3.   Gdańsk - Westerplatte
 4.   Gdańsk - Brzeźno Dom Zdrojowy wejście nr 41
 5.   Gdańsk - Brzeźno Molo wejście nr 52
 6.   Gdańsk - Jelitkowo wejście 72
 7.   Sopot - Hotel Haffner – Esentra
 8.   Sopot - Park Północny 1
 9.   Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
 10. Sopot - 32A-33
 11. Gdynia – Orłowo
 12. Gdynia - Śródmieście

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

Jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach, w których planowane jest utworzenie kąpielisk będzie nadal monitorowana w kolejnych dniach, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w obrazie mikrobiologicznym wód Zatoki z powodu awarii Przepompowni Ołowianka w dłuższej perspektywie czasowej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dalszym ciągu podtrzymuje prewencyjne ostrzeżenie przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej, do czasu uzyskania wyników badań próbek wody pobranych w dniu 24.05.2018 roku oraz przedstawienia aktualnych wyników badań z wód Zatoki Gdańskiej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.