piątek, 01 czerwiec 2018 11:42 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku, w dniu 30.05.2018 r., w godzinach porannych, pobrane zostały kolejne próbki wody z następujących miejsc:

 1.  Gdańsk – Sobieszewo wejście nr 16
 2.  Gdańsk – Stogi wejście nr 26
 3.  Gdańsk - Westerplatte
 4.  Gdańsk - Brzeźno Dom Zdrojowy wejście nr 41
 5.  Gdańsk - Brzeźno Molo wejście nr 52
 6.  Gdańsk - Jelitkowo wejście 72
 7.  Sopot - Hotel Haffner – Esentra
 8.  Sopot - Park Północny 1
 9.  Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
 10. Sopot - 32A-33
 11. Gdynia – Orłowo
 12. Gdynia - Śródmieście

Badania próbek wody wykonały akredytowane laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku i Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Gdyni.

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody  w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie Gdańska i Gdyni.

W próbkach wody:  Sopot - Hotel Haffner – Esentra, Sopot - Park Północny oraz Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa stwierdzono przekroczenia norm występowania bakterii Escherichia coli w zakresie wymagań rekomendowanych dla kąpielisk.

Stwierdzenie ponadnormatywnej  liczby bakterii Escherichia coli może świadczyć o świeżym zanieczyszczeniu wody i prawdopodobnie nie jest skutkiem niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do wód Zatoki Gdańskiej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z wynikami badań próbek, w których woda nie odpowiada wymaganiom, rekomenduje nie korzystanie z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej  w obszarze Sopotu.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że o zanieczyszczeniu wody zostały poinformowane władze miast Sopotu i Gdyni oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie.

Jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach w których planowane jest utworzenie kąpielisk będzie nadal monitorowana. Wyniki badań wody będą publikowanie w kolejnych komunikatach.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco