niedziela, 03 czerwiec 2018 09:03 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. pobrane zostały do badań próbki wody z następujących miejsc:

1. Sopot - Hotel Haffner – Esentra
2. Sopot - Park Północny 1
3. Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa
4. Sopot - 32A-33
5. Gdynia - Orłowo
6. Gdynia - Śródmieście

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gdyni.

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z wynikami badań próbek, w których woda odpowiada wymaganiom odwołuje rekomendacje nie korzystania z kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej w obszarze Sopotu.

Jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach w których planowane jest utworzenie kąpielisk będzie nadal monitorowana. Kolejne próbki wody do badań z pasa nadmorskiego Gdańsk – Sopot – Gdynia zostaną pobrane w dniu jutrzejszym. Wyniki badań wody będą publikowanie w kolejnych komunikatach.