piątek, 21 wrzesień 2018 10:53 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o trwającej kampanii 2018-2019 „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB).

Celem kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Szczegółowe informacje na temat kampanii dostępne są na stronie CIOP-PIB pod adresem https://www.ciop.pl

pdf Ulotka kampanii (1.61 MB)
pdf Przewodnik po kampanii (2.60 MB)
pdf Plakat kampanii (296 KB)

  • Komunikaty
  • piątek, 21 wrzesień 2018 10:53
  • piątek, 21 wrzesień 2018 10:58

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco