piątek, 21 wrzesień 2018 11:00 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do wzięcia udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk zorganizowanym w ramach kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 roku. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 roku, podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.

pdf Konkurs ulotka (3.52 MB)

Jednocześnie, niezależnie od konkursu dobrych praktyk, organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Do konkursu można zgłaszać opracowania w trzech kategoriach:

  • rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • prace naukowo-badawcze,
  • przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Więcej informacji na stronie http://bit.ly/ciop-konkurs-warunkow-pracy