sobota, 29 wrzesień 2018 14:03 | Komunikaty

W następstwie podpisanej 17 stycznia br. deklaracji współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji narodowej w środowisku szkolnym dzień 1 października został ogłoszony – Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach MEN i GIS na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy oraz badanie obciążenia uczniów wagą tornistrów szkolnych. 

Wydarzenie otwierające ważenie tornistrów na Pomorzu odbędzie się w dniu 1 października br. w Szkole Podstawowej Nr 34 w Gdyni, przy ul. Cylkowskiego 5 o godzinie 10:30. Wydarzenie jest otwarte dla przedstawicieli mediów.

Akcja ma zasięg ogólnopolski, wezmą w niej udział szkoły podstawowe. Adresatami działań będą rodzice i opiekunowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pielęgniarki oraz higienistki szkolne. Czas trwania akcji: od 1 do 31 października.

Podczas wydarzenia otwierającego w szkole obecni będą przedstawiciele realizujących instytucji: Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak.

© 2006 - 2020 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco