czwartek, 12 wrzesień 2019 14:35 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły w dniu 10 września 2019 roku pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  1. Gdańsk, ul. Trałowa, Gdańsk-Świbno – plaża, 50 m na prawo od wejścia nr 7
  2. Gdańsk, ul. Falowa, Gdańsk-Sobieszewo – plaża, 100 m na lewo od wejścia nr 16
  3. Gdańsk, ul. Wydmy 1, Gdańsk-Stogi – plaża, na wysokości wejścia na plażę nr 26
  4. Mikoszewo
  5. Jantar.

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratoriom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gdańsku.

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  1. Gdańsk, ul. Trałowa, Gdańsk-Świbno – plaża, 50 m na prawo od wejścia nr 7
  2. Gdańsk, ul. Falowa, Gdańsk-Sobieszewo – plaża, 100 m na lewo od wejścia nr 16
  3. Gdańsk, ul. Wydmy 1, Gdańsk-Stogi – plaża, na wysokości wejścia na plażę nr 26

Wyniki badań dla miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska w miejscowościach Mikoszewo i Jantar będą znane w dniu jutrzejszym.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadal apeluje o prewencyjne unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami  Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno – bytowych.

Kolejne próbki wody do badań z ww. miejsc zostaną pobrane w dniu 17 września 2019 roku.