piątek, 13 wrzesień 2019 10:30 | Komunikaty

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły w dniu 10 września 2019 roku pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  1. Mikoszewo
  2. Jantar

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratoriom Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie.

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  1. Mikoszewo
  2. Jantar

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadal apeluje o prewencyjne unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami  Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno – bytowych.

Kolejne próbki wody do badań z ww. miejsc zostaną pobrane w dniu 17 września 2019 roku.